Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.

Voor veel mensen lijkt dit een onhaalbaar streven. Kunnen kinderen met een verstandelijke beperking samen met leerlingen zonder beperkingen onderwijs volgen? Is het mogelijk dat blinde mensen op een gelijkwaardige manier participeren in het arbeidsproces? En hoe zit het met de deelname van ouderen aan de samenleving? Of met mensen met psychische problematiek?

Het is mogelijk dat ieder persoon meedoet op zijn eigen manier. Dat geeft een ieder meer het gevoel van eigenwaarde. Iedereen kan in kleine stapjes aan de inclusieve samenleving werken.

Vertel je verhaal over meedoen in de samenleving. Stuur je ervaringen over meedoen in de samenleving. Wij verzamelen en gebruiken het om het beleid van de overheid te toetsen aan het VN verdrag.

* Wat maakt u mee in het dagelijks leven?
* Kunt u leven zoals u wilt, en uw eigen beslissingen nemen?
* Kunt u de dingen doen waar u goed in bent?
* Zijn er situaties of mensen waardoor u wordt gehinderd?
* Kunt u gaan en staan waar u wilt?

Deel je informatie met ons door een bericht te sturen.