Houtskoolschets


Op woensdag 16 december jl. werd de houtskoolschets aangeboden aan wethouder Berends.
 
De wethouder benadrukte, dat hij en zijn collega Wijbenga echt blij zijn dat het een gezamenlijk product is van alle advies- en werkgroepen betrokken bij de advies- en participatiestructuur. En dat zij deze samenwerking en betrokkenheid in het vervolgtraject graag willen voortzetten.
 
Over de inhoud kon wethouder Berends nog geen reactie geven, maar ondersteunde de gevolgde insteek (starten met de inhoud/uitgangspunten) en als deze gedeeld worden de vervolgstap te maken naar de vorm/structuur.