dinsdag 05 april 2016

Europe here we come?


In het project “VN panels in positie” wordt in 3 gemeenten geëxperimenteerd met artikel 4, 3e lid van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Hierin staat dat er rechtstreeks met mensen moet worden afgestemd als plannen hun leven kunnen raken. Het experiment met de VN panels eindigt dit voorjaar. Tijd om onze ervaringen te verspreiden…, ook in Europa. Op 30 maart zijn Jolanda, Hendrik Jan en Derktje, 3 VN panelleden, naar Brussel op bezoek geweest bij  Inclusion Europe (IE).

De panelleden hebben uitgelegd wat hen drijft, wat ze doen en op welke manier en ook wat het panellidmaatschap met hen zelf doet. Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende panels kwamen aan de orde. En ook de belangrijkste leerpunten met het vormen van panels. Met Inclusion Europe is besproken of de ervaringen met de panels van belang kunnen zijn voor andere Europese lidstaten. Die veronderstelling werd door Aleksandra Ivancovic, directeu van IE, volmondig bevestigd.

Vervolgens zijn de contouren van een mogelijk plan besproken. In de kern het organiseren van ontmoetingen met de panels in Nederland en ook in lidstaten zelf. Maar mogelijk ook het coachen van panels in lidstaten vanuit Nederland. Maar in Europa werkt het wat anders dan in Nederland bij het ontwikkelen van een plan. Een plan moet daar namelijk passen bij een subsidieprogramma. Het heeft dus eigenlijk pas zin om een plan echt uit te werken als je weet dat er een passende regeling bestaat.  Tijdens de Leadership training in november vorig jaar hebben we al geleerd dat het financieren van Europese projecten niet eenvoudig is. IE bood ons toen al aan om haar leden daarbij bij te helpen.  We hebben afgesproken om de komende tijd samen naar een passende regeling te speuren. IE is één van de weinige Europese Non Governemental Organisations (NGOs) die zelf actief is in het projectwerk op basis van Europese subsidies en daarin dus behoorlijk goed de weg weet.

Mocht het tot een Europees project gaan komen, dan is een Europese samenwerking met het European Disability Forum (EDF) gewenst. IE vindt haar eigen basis (mental disabilities en self-advocacy) te smal om een voorstelbaar project te dragen. Ook vanwege het brede netwerk van EDF wordt zo’n samenwerking belangrijk. Panellid Jolanda heeft onlangs al eens kennisgemaakt met EDF tijdens hun boardmeeting in Nederland en het daaraan verbonden congres “Going Local”.  Helaas was EDF vanwege de vakantieweek in België niet beschikbaar om nu aan te schuiven. Aleksandra zal het bezoek met hen kortsluiten en zal over de panels berichten in haar nieuwsbrief.

De panels in Nederland zijn nog lang niet uit geëxperimenteerd. Ze kunnen daarbij ook nog wel meer financiële support ondersteuning bij gebruiken. Ook om de ervaringen die de komende tijd nog worden opgedaan vast te kunnen leggen en verspreiden. Dit element zou in een toekomstig project eveneens een plaats moeten krijgen. Aleksandra deed de panelleden verschillende suggesties om hier – los van Europa – mee aan de slag te gaan.  Zij zette de pannelleden aan het denken of ze zich niet te afhankelijk opstelden. Alle panelleden die geen werk hebben, zouden best graag een (betaalde) baan willen hebben. In het verlengde  werd ook de kracht van samenwerking tussen de panels en andere ervaringdeskundigen besproken. Zo ontstond ter plekke het idee om aan het OV bureau Groningen-Drenthe (?) aan te bieden om de bushaltes in de provincie systematisch te gaan inspecteren met ervaringsdeskundigen.

Kortom, de raderen kregen niet de kans om stil te staan. Om vijf uur stapten de panelleden met veel inspiratie weer in de auto voor de rit van 400 kilometer naar huis.