woensdag 04 januari 2017

VN-panel schoolt zich in digitale toegankelijkheid


Op maandagavond 19 december volgden 15 cursisten in het gemeentehuis in Vries een training van Stichting drempelvrij.nl. In deze training leren ze hoe gebruikers kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van websites.  
 
De cursisten zijn leden van het VN panel van Tynaarlo aangevuld met gasten uit de panels van Winsum en Oldambt. Ook uit Emmen, Wolvega en Heerenveen doen mensen ervaringsdeskundigen mee. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om op een website informatie te zoeken die niet toegankelijk is. Zeker als je niet (goed) kunt zien, niet (goed) kunt horen, geen muis kunt bedienen of moeilijke teksten niet begrijpt.

Als voorbeelden werden genoemd: cookiemeldingen die je niet weg kunt klikken zonder muis, afbeeldingen zonder alternatieve tekst en video’s zonder ondertiteling, voorleessoftware die je niet kunt vinden als je blind bent, knoppen die je niet kunt bereiken als je alleen je toetsenbord kunt gebruiken, pdf’s die als een plaatje zijn ingescand, informatie in veel te moeilijke taal.
De cursisten vertellen dat de meeste webbouwers en gemeenten het graag goed willen doen. Maar vaak blijkt dat zij niet voldoende kennis hebben. Of dat zij de ervaring van gebruikers niet benutten. In de training krijgen de deelnemers uitleg over de richtlijnen voor toegankelijke websites en hoe het beter kan.
 
Op 10 januari 2017 vindt de tweede trainingsavond plaats. Dan gaan de cursisten zelf aan de gang met testhulpmiddelen en een zelf gekozen website. Er wordt dan aandacht besteed aan mogelijke oplossingen voor aangetroffen problemen met de toegankelijkheid. De cursisten zetten ook op een rij wat de belangrijkste zaken zijn die je op een website zoekt. En ze bespreken dan wat ze kunnen doen om ervaring en kennis te delen met eigenaren en beheerders zodat websites toegankelijk worden. En blijven!
 
In de gemeente Tynaarlo worden net als in veel andere gemeenten plannen gemaakt om websites goed toegankelijk te maken. Uit hoofde van het onlangs door Nederland bekrachtigde verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van de Verenigde Naties is dit ook een belangrijke verplichting. Het zou een goede zaak zijn wanneer gemeenten en hun webbouwers de ervaringsdeskundigheid van gebruikers actief inzetten bij de ontwikkeling van nieuwe websites. Het VN panel Tynaarlo en haar gasten zijn er in 2017 klaar voor!