Crisiskaartopgevouwen-kaart-website.jpgEen crisiskaart is een klein persoonlijk document waarop staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als ereen (psychische) crisis optreedt bij de eigenaar van de crisiskaart. Bij een paniekaanval of een psychose kan een ciënt immers te zeer van sreek zijn om anderen duidelijke informatie te geven.

De Crisiskaart is een landelijk initiatief dat ondersteud wordt vanuit de Cliënten- en familiekoepel Landelijk Platform GGz. In Drenthe worden aanvragers en gebruikers van de crisiskaart geholpen door vrijwillige consulenten, bereikbaar op telefoonnummer 06-41555885.

Op de website van LPGGz is meer informatie te vinden over de crisiskaart.