VN panellid bezoekt Ydershoes


driepunter_lisa.jpgPanellid Lisa bezocht de multifunctionele accomodatie (MFA) in het dorp waar zij woont. Samen met een bouwkundig toezichthouder in ruste bekeek zij waar je tegenaan loopt als je het dorpshuis van Yde bezoekt. Zij scoort hiermee letterlijk en figuurlijk 3 punten.
 
De foto's links laten zien dat alledaagse dingen "mis" kunnen gaan bij het ontwerpen en bouwen van een gebouw dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ondanks bemoeienis van W3MT, deskundige opdrachtnemers en toezichthouders. Het lijkt het panel erg belangrijk om te achterhalen hoe dit soort dingen bij het bouwen van nieuwe scholen of MFA's in de toekomst voorkomen kan worden.
 
Het is lastig dat er maar weinig echt harde eisen zijn. En je kunt natuurlijk nooit alles echt voor iedereen toegankelijk maken. Wat je ook doet je zult altijd wel iets ontdekken dat voor iemand beperkend is. Er zullen altijd keuzes gemaakt moeten worden.