Rapportage toegankelijkheid gemeentehuis


Onderzoek naar de toegankelijkheid in het gemeenthuis.

Het VN panel bestaat nu al weer een poosje. Van wethouder Berends kwam het verzoek om de toegankelijkheid van het gemeentehuis te beoordelen. Er zijn voldoende instanties/ bureaus enz. die dit vanuit hun beroep kunnen. Wij hebben dit gedaan vanuit onze ervaring en met ons gezonde boerenverstand. Wij hebben geen uitgebreide metingen gedaan en met cijfertjes gestoeid. Soms zal onze vraag verder gaan dan zo’n bureau aangeeft en soms minder ver. Wij weten ook dat we niet volledig zijn. Maar dat geeft niet vinden wij. Wij blijven met elkaar in gesprek. We komen nog vaker in het gemeentehuis op bezoek.

Wij zijn zoals gezegd het gemeentehuis door gelopen. Daarbij hebben wij alle medewerking gehad. Dat is prettig. Want we snappen dat het is niet altijd leuk is om op je vingers gekeken te worden. We danken alle medewerkers voor hun openheid! Maar wij gaan ervoor, wij nemen U mee op onze tocht door het gemeentehuis. Loopt of rolt U met ons mee? We proberen niet alleen maar te vertellen wat er beter kan. Maar we proberen ook suggesties te geven hoe het beter kan. En vergeet niet, het spreekwoord luidt Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd. Maar ze zijn wel gebouwd en het zijn mooie steden geworden! Het is fijn dat de gemeente Tynaarlo openstaat voor toegankelijkheid. Laten we daar samen verder aan bouwen.

Voordat je naar het gemeentehuis gaat moet je een afspraak maken. Dat moet voor iedereen zelfstandig en doelmatig mogelijk zijn. Voor de meeste mensen gaat dit telefonisch. Voor dove en slechthorende mensen is alleen mail beschikbaar. Dat is niet handig als je even wilt overleggen. Het verdient aanbeveling een telefoon met 06 nummer toegankelijk voor WhatsApp/SMS bij de balie te installeren.

hellingbaan.jpgVoor mensen die aangewezen zijn op rollator of rolstoel is er een hellingbaan. Deze is in orde. Het is echter aan te bevelen voor mensen met een verminderde spierkracht (of met rollator voor wie de trap beter haalbaar is) een bel te maken waarmee men even kan vragen om hulp. Een draadloze bel bijvoorbeeld met een uitgang bij de receptie kan voor weinig geld aangebracht worden.

De gemeente Tynaarlo heeft aangepaste toiletten. Deze zijn voorzien van een aankleedtafel voor jonge kinderen. Grootste punt van zorg is de entree van het toilet. Deze bevindt zich tegenover de pantry. Dit is een gang van 1.20 meter en een deuropening van 1.10. De deur gaat naar buiten open. Zijwaarts draaien is gezien de beperkte ruimte met een grote rolstoel niet goed mogelijk.

trap_gemeentehuis.jpg Begin en eind van de trap zijn niet “voelbaar, het verdient aanbeveling hier ribbels aan te brengen die het begin en eind markeren. Ronduit alarmerend zijn de trapleuningen. Die houden op voordat de trap eindigt. Dat wil zeggen dat als je visueel beperkt bent of even achteromkijkt de leuning eindigt en je nog 2 treden te gaan hebt. Het gevolg laat zich raden. Het risico is levensgroot aanwezig dat men voorovervalt. Wij vinden dit eigenlijk de meest alarmerende constatering omdat hier sprake is van een risicovolle situatie met kans op ernstig letsel en willen erop aandringen deze leuning zo snel mogelijk te verlengen. Wij hebben diverse van uw medewerkers met de ogen dicht naar beneden laten lopen en hoewel men van tevoren van het risico op de hoogte was vond men het bijzonder eng.tribune.jpgBij de publieke tribune zijn de traptreden voorzien van tape. Op zich een goede zaak maar de kleurstelling (zwart) is niet geschikt. Geel is voor mensen met een visuele beperking beter zichtbaar. Daarnaast zijn de strips niet voelbaar. Een leuning ontbreekt. Dat is niet prettig als je de trap af of op moet lopen en slecht ter been bent of slecht ziet. Als deze alsnog aangebracht kan worden moet je door voelbare strips ernaartoe geleid worden.

In het gehele pand is een uitgebreide brandalarmering aanwezig. Ook de BHV afdeling gaat jaarlijks op herhaling en heeft haar oefeningen. Echter voor mensen met een auditieve beperking wordt op geen enkele wijze het alarm zichtbaar gemaakt. Het zou fijn zijn als er een visueel waarschuwingssysteem in gebruik wordt genomen.

Het volledige verslag kun u downloaden.