brief SVB


Brief van de Sociale Verzekerings Bank vertaald in eenvoudig Nederlands.

De tekst in brieven is vaak verwarrend en moeilijk te lezen. Hieronder een voorbeeld van het Zorgkantoor. Er komen veel moeilijke woorden in voor. Ook is de zinsopbouw van de tekst meer geschikt voor gevorderde lezers.

Uitgangspunten voor de vertaling zijn:
  • korte zinnen,
  • geen onnodige moeilijke woorden,
  • geen vage voegwoorden,
  • geen dreigende woorden.
De vertaalde brief zal zeer zeker nog niet perfect zijn.

Pagina 1
Pagina 2Pagina 3


                                                               Download originele tekst                                                                        Download vertaalde tekst